อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

จังหวัดกำแพงเพชร
    อุทยานแห่งชาติคลองลาน   
    อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า    
    อุทยานแห่งชาติแม่วงก์    

จังหวัดเชียงราย
   อุทยานแห่งชาติขุนแจ    
   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง      
   อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)     (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)    (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)    (ปิด)

จังหวัดเชียงใหม่
   อุทยานแห่งชาติขุนขาน    
   อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก    
   อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)   
   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย    
   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ)    
   อุทยานแห่งชาติผาแดง    
   อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้     
   อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ)    
   อุทยานแห่งชาติแม่วาง    
   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา    
   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง    
   อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)      (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติออบหลวง    

จังหวัดตาก
   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ   
   อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) / ไม้กลายเป็นหิน (เดิม)    
   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)   
   อุทยานแห่งชาติแม่เมย
   อุทยานแห่งชาติลานสาง    

จังหวัดน่าน
   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน   
   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน    
   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา    
   อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน    (ปิด)
   อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ)   
   อุทยานแห่งชาติแม่จริม    
   อุทยานแห่งชาติศรีน่าน    

จังหวัดพะเยา
   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง     (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติภูซาง     (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติแม่ปืม     (ปิด)

จังหวัดพิษณุโลก
   อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ) / แก่งเจ็ดแคว (เดิม)    
   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ    
   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า    

จังหวัดเพชรบูรณ์
   อุทยานแห่งชาติเขาค้อ    
   อุทยานแห่งชาติตาดหมอก    
   อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว    (ปิด)

จังหวัดแพร่
   อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง    
   อุทยานแห่งชาติแม่ยม    
   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย   

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ     
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์    (ปิด)  
   อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)  
   อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)   
   อุทยานแห่งชาติสาละวิน    

จังหวัดลำปาง 
   อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ)     
   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน    
   อุทยานแห่งชาติดอยจง     (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)    (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติแม่วะ     

จังหวัดลำพูน
   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  
   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง     (ปิด)

จังหวัดสุโขทัย  
   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง    
   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย    

จังหวัดอุตรดิตถ์
   อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่    
   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว    
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน   

จังหวัดขอนแก่น
   อุทยานแห่งชาติน้ำพอง    
   อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน  
   อุทยานแห่งชาติภูเวียง     

จังหวัดชัยภูมิ
   อุทยานแห่งชาติตาดโตน    
   อุทยานแห่งชาติไทรทอง    
   อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม    
   อุทยานแห่งชาติภูแลนคา   

จังหวัดนครพนม
   อุทยานแห่งชาติภูลังกา    

จังหวัดนครราชสีมา
   อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่     

จังหวัดมุกดาหาร
   อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ     
   อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว     

จังหวัดเลย 
   อุทยานแห่งชาติภูกระดึง    
   อุทยานแห่งชาติภูเรือ    
   อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย    

จังหวัดศรีสะเกษ
   อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร     

จังหวัดสกลนคร
   อุทยานแห่งชาติภูผายล  
   อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก    
   อุทยานแห่งชาติภูพาน    (ปิด)

จังหวัดหนองบัวลำภู
   อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ   

จังหวัดอุดรธานี
   อุทยานแห่งชาตินายูง - น้ำโสม (เตรียมการ)    
   อุทยานแห่งชาติภูหินจอมธาตุ - ภูพระบาท (เตรียมการ) / ภูผายา (เดิม)     (ปิด)

จังหวัดอุบลราชธานี
   อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ    
   อุทยานแห่งชาติผาแต้ม     
   อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย    

จังหวัดสระบุรี
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น    

จังหวัดสุพรรณบุรี
   อุทยานแห่งชาติพุเตย     

จังหวัดจันทบุรี
   อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ    
   อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น    
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว    

จังหวัดตราด
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว   
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง    

จังหวัดปราจีนบุรี
   อุทยานแห่งชาติทับลาน      

จังหวัดระยอง 
   อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง     
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด    

จังหวัดสระแก้ว
   อุทยานแห่งชาติตาพระยา    
   อุทยานแห่งชาติปางสีดา     

จังหวัดกาญจนบุรี
   อุทยานแห่งชาติเขาแหลม     
   อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์    
   อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์    
   อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ   
   อุทยานแห่งชาติไทรโยค    
   อุทยานแห่งชาติลำคลองงู    
   อุทยานแห่งชาติเอราวัณ    

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   อุทยานแห่งชาติกุยบุรี    
   อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด   
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง    
   อุทยานแห่งชาติหาดวนกร    
   อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ)   

จังหวัดเพชรบุรี
   อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

จังหวัดราชบุรี
   อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน    

จังหวัดกระบี่
   อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา   
   อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี    
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา     
   อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี     

จังหวัดชุมพร
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร   

จังหวัดตรัง
   อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม    

จังหวัดนครศรีธรรมราช
   อุทยานแห่งชาติเขานัน   
   อุทยานแห่งชาติเขาหลวง      
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง     
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด    
   อุทยานแห่งชาติหาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ (เตรียมการ)   

จังหวัดนราธิวาส
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป (เตรียมการ)
   อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี    
   อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว - เขาตันหยง (เตรียมการ)    

จังหวัดปัตตานี
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว

จังหวัดพังงา
   อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง    
   อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ลำรู่     (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติศรีพังงา     (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน     (ปิด)
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์    (ปิด)  
   อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา    

จังหวัดพัทลุง
   อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า    

จังหวัดภูเก็ต
   อุทยานแห่งชาติสิรินาถ    

จังหวัดยะลา
   อุทยานแห่งชาติบางลาง    

จังหวัดระนอง
   อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว    
   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี   
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง     
   อุทยานแห่งชาติแหลมสน   

จังหวัดสงขลา
   อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง    
   อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี (เตรียมการ)    

จังหวัดสตูล
   อุทยานแห่งชาติตะรุเตา    
   อุทยานแห่งชาติทะเลบัน   
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา    

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง    
   อุทยานแห่งชาติเขาสก    
   อุทยานแห่งชาติคลองพนม    
   อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น     
   อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ - เกาะพะงัน    
   อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง