อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร

   อุทยานแห่งชาติคลองลาน

   อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

   อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

จังหวัดเชียงราย

   อุทยานแห่งชาติขุนแจ

   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

   อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)

จังหวัดเชียงใหม่

   อุทยานแห่งชาติขุนขาน

   อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

   อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติผาแดง

   อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 

   อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติแม่วาง

   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

   อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติออบหลวง

จังหวัดตาก

   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติแม่เมย

   อุทยานแห่งชาติลานสาง

   อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย (เตรียมการ) / ไม้กลายเป็นหิน (เดิม)

จังหวัดน่าน

   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

   อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

   อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติแม่จริม

   อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

จังหวัดพะเยา

   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

   อุทยานแห่งชาติภูซาง

   อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

จังหวัดพิษณุโลก

   อุทยานแห่งชาติแควน้อย (เตรียมการ) / แก่งเจ็ดแคว (เดิม)

   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

จังหวัดเพชรบูรณ์

   อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

   อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

   อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

จังหวัดแพร่

   อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

   อุทยานแห่งชาติแม่ยม

   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

   อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง (เตรียมการ) / แม่ยวมฝั่งซ้าย (เดิม)  

   อุทยานแห่งชาติสาละวิน

จังหวัดลำปาง

   อุทยานแห่งชาติเขลางค์บรรพต (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

   อุทยานแห่งชาติดอยจง 

   อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)

   อุทยานแห่งชาติแม่วะ

จังหวัดลำพูน

   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

จังหวัดสุโขทัย

   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

   อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

   อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน