อุทยานแห่งชาติภาคเหนือ

จังหวัดกำแพงเพชร

   อุทยานแห่งชาติคลองลาน

   อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า

   อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

จังหวัดเชียงราย

   อุทยานแห่งชาติขุนแจ

   อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

   อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการฯ)

จังหวัดเชียงใหม่

   อุทยานแห่งชาติขุนขาน

   อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

   อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

   อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

   อุทยานแห่งชาติผาแดง

   อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 

   อุทยานแห่งชาติแม่โถ (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติแม่วาง

   อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

   อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

   อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติออบหลวง

จังหวัดตาก

   อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ

   อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติแม่เมย

   อุทยานแห่งชาติลานสาง

   อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ)

จังหวัดน่าน

   อุทยานแห่งชาติขุนน่าน

   อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

   อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

   อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน

   อุทยานแห่งชาตินันทบุรี (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติแม่จริม

   อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

จังหวัดพะเยา

   อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

   อุทยานแห่งชาติภูซาง

   อุทยานแห่งชาติแม่ปืม

จังหวัดพิษณุโลก

   อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

   อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

จังหวัดเพชรบูรณ์

   อุทยานแห่งชาติเขาค้อ

   อุทยานแห่งชาติตาดหมอก

   อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

จังหวัดแพร่

   อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

   อุทยานแห่งชาติแม่ยม

   อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - น้ำตกผาเสื่อ

   อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

   อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติสาละวิน

จังหวัดลำปาง

   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

   อุทยานแห่งชาติดอยจง (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการฯ)

   อุทยานแห่งชาติแม่วะ

จังหวัดลำพูน

   อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

   อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

จังหวัดสุโขทัย

   อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

   อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

จังหวัดอุตรดิตถ์

   อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

   อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

   อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน