อุทยานแห่งชาติพุเตย (Phu Toei)


   


สถานที่ติดต่อ : ตู้ ปณ.19 ป.ท.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 
โทรศัพท์ : 0 3596 0240 (VoIP), 081 934 2240 (จนท.) 

อีเมล : phutoei_np@hotmail.com 
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ : นายยุทธพงค์ ดำศรีสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ


หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติแล้ว กรุณาพกบัตรค่าบริการติดตัว
ขณะท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อการตรวจสอบ198,422.00 ไร่

ป่าสนสองใบ

น้ำตกตะเพินคี่น้อย

ถ้ำตะเพินเงิน

ยอดเขาเทวดา

ศาลเลาด้าห์

ถ้ำตะเพินทอง

น้ำตกตะเพินคี่ใหญ่


ทางเดินศึกษาธรรมชาติ ⇔ เที่ยวน้ำตก ⇔ เที่ยวถ้ำ/ศึกษาสภาพธรณี ⇔ ชมพรรณไม้


ไม่มีร้านค้าร้านอาหาร นักท่องเที่ยวควรจัดเตรียมไป


บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ                 AIS


ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พต.1 (พุเตย)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พต.2 (พุกระทิง)
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ พต.3 (ป่าผาก)            สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงชันติดต่อกันสลับซับซ้อนมีจุดสูงสุด คือยอดเขาเทวดา มีระดับความสูง 1,123 เมตร อุทยานแห่งชาติพุเตยจึงเป็นพื้นที่ต้นน้ำสำคัญของต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น ห้วยตะเพิน ห้วยใหญ่ ห้วยองค์พระ ห้วยขนุน ห้วยชลอม ห้วยขมิ้น ซึ่งเป็นสายน้ำหลักของชาวสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ทั้งยังเป็นต้นน้ำเขื่อนกระเสียว อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน


สภาพภูมิอากาศ มีมรสุมพัดผ่านตามฤดูกาล 3 ฤดูคือ ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม มีฝนตกชุกตลอดฤดูกาล 
            ฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดฤดูกาล มีอุณหภูมิต่สุดเฉี่ลยประมาณ 7-15 องศาเซลเซียล 
            ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธด์ ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิในเวลากลางวันจะมีประมาณ 30-37 องศาเซลเซียลและในเวลากลางคืนมีอุณหภูมิประมาณ 23-28 องศาเซลเซียล 


            ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนสองใบ กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ส่วนต่างๆของอุทยานตามลักษณะภูมิประเทศ ที่เหมาะสมแกการกระจายพันธุ์ของป่าชนิดนั้นๆ โดยเฉี่ลยมีความหนาแน่นประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ พรรณไม้ที่เด่นได้แก่ พระเจ้าห้าพระองค์ ต้นผึ้ง ยางนา ยางน่อง เหียง พลวง แดง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ไผ่ป่าต่าง ๆ และพันธุ์ไม้สนสองใบ 
            สัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุมมาก เนื่องจากมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไปได้แก่ เสือ เก้ง ชะนี หมี นางอาย หรือลิงลม เม่น งูจงอาง งูเห่า หมูป่า อีเห็น ลิง ชะมด เสือโคร่ง เสือดาว เสือดำ ไก่ป่า นกเขาเขียว นกกางเขนดง แซงแซวหางบ่วง เหยี่ยวรุ้ง นกเงือก ฯลฯ

            รถยนต์
           จากกรุงเทพฯ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) จนกระทั่งถึงทางแยกเข้าสู่อำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอเดิมบางนางบวช ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้งเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 733 มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองอำเภอด่านช้าง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร 
             จากกรุงเทพฯใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เข้าสู่ตัวจังหวัดนครปฐม จากนั้นให้เลี้ยวขวาที่สามแยกมาลัยแมน เข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 321 มุ่งหน้าสู่อำเภออู่ทอง ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร และจากอำเภออู่ทอง ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 333 เข้าสู่อำเภอด่านช้าง อีก 50 กิโลเมตร 
          
            จากอำเภอด่านช้างใช้เส้นทางสาย 333 (ด่านช้าง-บ้านไร่)ไปอีก 15 กิโลเมตรก็จะพบทางแยกเข้าบ้านวังคันเข้าไปที่บ้านป่าขีอีก 15 กิโลเมตร (ทางลาดยาง) แล้วต่อด้วยทางลูกรัง จากบ้านป่าอีเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย อีก 3 กิโลเมตร 
            จากกรุงเทพฯให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 (บางบัวทอง – สุพรรณบุรี) ถึงจังหวัดสุพรรณบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 322  ถึงอำเภอดอนเจดีย์ ระยะทาง 31 กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3264 ถึงบ้านสระกระโจม ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 333 มุ่งหน้าสู่อำเภอด่านช้าง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตรแ ล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทาง 3086 (เส้นด่านช้าง – บ่อพลอย) ถึงบ้านปลักประดู่ระยะทาง 32 กม. แล้วเลี้ยวขวาใช้เส้นทาง 3480 ถึงบ้านทุ่งมะกอกแล้วเลี้ยวขวาถึงบ้านห้วยหินดำ ระยะทาง 38 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาอีก 6 กิโลเมตรถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย

           รถโดยสารประจำทาง 
            รถตู้ประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายใต้เก่าสาย 69 ทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น.ถึงขนส่งอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที (โทรจองที่นั่งได้ที่ 088 543 7201) หลังจากนั้นเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลข 709 ด่านช้าง-บ้านกล้วย รถวิ่งแค่เวลาเดียว คือ เวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติพุเตย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร
            รถตู้ประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 994 ทุก 20 นาที ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. ถึงขนส่งอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
(โทรจองที่นั่งได้ที่ ท่าสายใต้ 080 022 2791, ท่านครปฐม 080 022 2195, ท่าด่านช้าง 080 022 2780, ท่าบ้านไร่ 083 316 5151) หลังจากนั้นเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลข 709 ด่านช้าง-บ้านกล้วย รถวิ่งแค่เวลาเดียว คือ เวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพุเตย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รวมระยะทางประมาณ 78 กิโลเมตร
             รถตู้ประจำทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 994 เลาขวัญ-องค์พระ-ม่วงเฒ่า-หนองปรือ-กรุงเทพฯ (อาคาร D ช่อง D8) ทุก 20 นาที จากขนส่งหมอชิตตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. ถึงตลาดม่วงเฒ่า จังหวัดกาญจนบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
(โทรจองที่นั่ง 082 885 2424) หลังจากนั้นต้องหาเช่าเหมารถเพื่อเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติพุเตย ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง รวมระยะทางประมาณ 46 กิโลเมตร

 
เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติพุเตย


ผังบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย