น้ำตกตะเพินน้อย - อุทยานแห่งชาติพุเตย

ข้อมูลทั่วไป

       น้ำตกตะเพินน้อย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านกะเหรี่ยงตะเพินคี่ เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่งดงาม สายน้ำไหลกระเซ็นเป็นละอองลงสู่โขดหินข้างล้าง น้ำตกแห่งนี้เป็นแหล่งรวมของเด็กๆ ชาวกะเหรี่ยงที่พากันมาเล่นน้ำและ นักท่องเที่ยว


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกตะเพินน้อย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติพุเตย
โทรศัพท์ : 0 3544 6237 (VoIP), 08 1934 2240 (จนท.) 081-287-7248
อีเมล: phutoei_np@hotmail.com