23 ต.ค.2561 ถึง 3 ก.พ.2562 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เปิดรับจองขึ้นเขาสันหนอกวัวเฉพาะของเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี  เปิดรับจองขึ้นเขาสันหนอกวัวเฉพาะของเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

กฎ กติกาการจองเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สันหนอกวัว 

1. อุทยานแห่งชาติเขาแหลมเปิดรับจองกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ สันหนอกวัว ทางโทรศัพท์ 034-510-431 , 089-2287612 ในเวลาราชการ 09.00 – 16.30 น. เท่านั้น 
2. วันที่เปิดให้เดินขึ้นเขาสันหนอกวัว สามารถดูได้ตามปฏิทิน (ตัวเลขสีแดง) ที่ทางอุทยานฯ โพสต์ลงในหน้าเพจ โดยจำกัดนักท่องเที่ยววันละไม่เกิน 10 ชุด ชุดละไม่เกิน 7 คน 
3. นักท่องเที่ยวที่โทรมาจองวันขึ้นเขาสันหนอกวัวเรียบร้อยแล้ว ให้โอนเงินค่ามัดจำของสมาชิกในกลุ่มคนละ 100 บาท หมายเลขบัญชี 718-1-26976-3 ชื่อบัญชี นางศตพร ห่อไธสง และให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในกลุ่มให้ครบทุกคน (ขอภาพถ่ายที่มีชื่อ นามสกุล ที่ชัดเจน) มาที่ไลน์ ID 084-754-8857 ภายในวันถัดไปหลังจากที่จองได้ โดยกำหนดส่งได้ถึงเวลา 16.30 น. พร้อมทั้งโทรมายืนยันก่อนเดินทาง 2 วัน หากไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและไม่โทรมายืนยันเดินทาง ทางอุทยานฯจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเดินป่าศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว และขอตัดสิทธิในการเดินทางโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. นักท่องเที่ยวที่จะมาเป็นกลุ่ม/คณะ จำกัดกลุ่มละไม่เกิน 7 คน และให้ผู้จองรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกในกลุ่มให้ครบ และส่งมาทางไลน์พร้อมกันในครั้งเดียว (ไม่ให้ทยอยส่ง เนื่องจากมีข้อความไลน์จำนวนมาก) เพื่อความสะดวกในการเตรียมเอกสารของเจ้าหน้าที่ (สามารถจองได้ 1 กลุ่ม/คณะ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น)
5. ในวันเดินทางขึ้นเขาสันหนอกวัว ให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนพร้อมทั้งแสดงบัตรประชาชนตัวจริง 
ณ จุดชมวิวป้อมปี่ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.30 – 10.00 น. เท่านั้น (ให้นักท่องเที่ยววางแผนในการเดินทางให้รอบคอบ หากท่านมาจากต่างจังหวัด ทางอุทยานแนะนำให้มานอนค้างที่จุดชมวิวป้อมปี่หรือสถานที่ใกล้เคียงก่อน 1 คืน เนื่องจากที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวที่ออกเดินทางในตอนเช้าของวันที่จะเดินป่าฯ มาไม่ทันเวลาที่กำหนด)
6. นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองวันเดินป่าฯ ตามกฎกติกาของอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติสันหนอกวัว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น