5 ส.ค.2561 คณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนสิงห์บุรี เดินทางมาศึกษาธรรมชาติเดินชมพรรณไม้และเรียนรู้ระบบนิเวศในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ณ สวนรุกขชาติคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

      วันที่ 5 สิงหาคม 2561  สวนรุกขชาติคูเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช  คณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาศึกษาธรรมชาติเดินชมพรรณไม้และเรียนรู้ระบบนิเวศในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและเยี่ยมชมนิทรรศการในศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืช สัตว์ป่า และแมลง ซึ่งนักเรียนได้แสดงความสนใจ สอบถามหาความรู้ และประทับใจแหล่งเรียนรู้สวนรุกขชาติคูเมือง ที่ได้จัดแสดงณ ที่แห่งนี้


 
นายสัญญา จันทร์เดช หัวหน้าสวนรุกขชาติคูเมืองรายงาน