สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงาช้าง

วีดิทัศน์ภาพยนต์สั้น

ภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อขายงาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" เรื่อง : IVORY

ภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อขายงาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" เรื่อง : การตกผลึกขอโสกราติส

ภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อขายงาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" เรื่อง : อาเจียง

 


ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง

โปสเตอร์ (กดที่รูปเพื่อโหลดไฟล์ขนาดใหญ่)


โรลอัพ (กดที่รูปเพื่อโหลดไฟล์ขนาดใหญ่)


แผ่นพับ (กดที่รูปเพื่อโหลดไฟล์ขนาดใหญ่)


เอกสารประชาสัมพันธ์