โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก"

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น "รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก" เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ผลงานด้านการรณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง และเกิดการอนุรักษ์ช้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัคร / แบบเสนอผลงาน