3 ม.ค.2562 ประกาศจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ขอปิดการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2562 เนื่องจาก พายุโซนร้อน “ปาบึก”

3 ม.ค.2562  ประกาศจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ขอปิดการท่องเที่ยว ในระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2562  เนื่องจาก พายุโซนร้อน “ปาบึก”

         เนื่องจาก พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก คาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมญวน และเคลื่อนลงอ่าวไทยในวันที่ 3 มกราคม 2562 และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี ในช่วงค่ำของวันที่ 4 มกราคม 2562 โดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคม 2562

         เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกท่าน ทางอุทยานฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ในวันที่ 4-5 มกราคม 2562 อุทยานฯ ขอปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันค่ะ