น้ำตกกองแก้ว - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

          น้ำตกกองแก้ว ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติประมาณ 100 เมตร ซึ่งอยู่ในเขตตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากห้วยลำตะคอง มีสายน้ำไหลผ่านโขดหินและแก่งกลางน้ำมีความสวยงามมาก และบริเวณไกล้เคียงจะมีสะพานแขวนข้ามลำห้วย ซึ่งเป็นลำห้วยที่เป็นแนวเขตแบ่งพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก และจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกองแก้วไว้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินศึกษาธรรมชาติ สำหรับการเดินทางสู่น้ำตกกองแก้ว สามารถเดินทางมาตามถนนธนะรั๙ต์ เมื่อรถแล่นข้ามสะพานข้ามห้วยลำตะคอง ซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดนครนายก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 37 จะมีทางแยกซ้ายมือสามารถเดินทางเข้าสู่น้ำตกกองแก้ว กิจกรรมที่มีในบริเวณน้ำตก ได้แก่ การเล่นน้ำ ถ่ายรูป และการชมทัศนียภาพ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกกองแก้ว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โทรศัพท์ : 08 6092 6527, 08 6092 6529, 08 6092 6531
โทรสาร : 0 3735 6037
อีเมลล์ : ky_kynp@hotmail.com