จุดชมทิวทัศน์ กม. 30 - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

          จุดชมทิวทัศน์หัวเขากิโลเมตรที่ 30 เส้นทางด่านตรวจศาลเจ้าพ่อ - ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 680 เมตรจากระดับน้ำทะเล สามารถชมทิวทัศน์ด้านทิศเหนือของอุทยานแห่งชาติได้ในบริเวณกว้างและสวยงาม มองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แม้แต่ทุ่งนาหมู่บ้านท่ามะปรางที่อยู่ห่างไกล


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ จุดชมทิวทัศน์ กม. 30


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โทรศัพท์ : 08 6092 6527, 08 6092 6529, 08 6092 6531
โทรสาร : 0 3735 6037
อีเมลล์ : ky_kynp@hotmail.com