น้ำตกเหวสุวัต - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

          น้ำตกเหวสุวัตเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ตั้งอยู่ที่ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 13 กิโลเมตร ทางด้านปลายสุดของถนนธนะรัชต์ เมื่อถึงลานจอดรถเดินต่อไปประมาณ 100 เมตร จะถึงบริเวณน้ำตกเหวสุวัต ซึ่งถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากของอุทยานแห่งชาติ เป็นน้ำตกแห่งแรกของลำห้วยลำตะคองที่ไหลผ่านหน้าผาหินทรายโค้งสูงประมาณ 20 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมากและกระแสน้ำแรง ส่วนในช่วงหน้าแล้งปริมาณน้ำค่อนข้างน้อยจนเห็นน้ำตกเป็นสายน้ำเล็กๆ จนเห็นโพรงถ้ำหลังน้ำตก บริเวณโดยรอบน้ำตกเป็นป่าดงดิบที่มีความร่มรื่น สามารถเดินทางไปถึงได้โดยรถยนต์ หรือเดินเท้าเข้าไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติผากล้วยไม้ - น้ำตกเหวสุวัต มีระยะทาง 3 กิโลเมตร เนื่องจากน้ำตกเหวสุวัตเป้นน้ำตกที่เข้าถึงได้สะดวกและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่สามารถลงเล่นน้ำได้ จึงพบผู้ที่เข้ามาเล่นน้ำตก ถ่ายภาพ ดูนก ปิกนิก และศึกษาธรรมชาติเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังให้ความสนใจกับการชมทัศนียภาพ และการศึกษาธรรมชาติตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เนื่องจากการเดินทางสู่น้ำตกเหวสุวัตจะผ่านป่าที่มีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้น สลับกับป่าดงดิบแล้ง และสามารถพบเห็นพืชและสัตว์ป่าได้ตลอดเส้นทาง โดยบริเวณเหวสุวัตยังเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่เชื่อมต่อระหว่างผากล้วยไม้ - น้ำตกเหวสุวัต - น้ำตกเหวไทร - น้ำตกเหวประทุน รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 8 กิโลเมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกเหวสุวัต


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โทรศัพท์ : 086 092 6527 , 086 092 6529 , 086 092 6531
อีเมล : ky_kynp@hotmail.com