สะพานมรณะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

ข้อมูลทั่วไป

               สะพานมรณะ  เป็นสถานที่ที่ทำให้ทหารไทยต้องเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นประตูที่จะเข้าไปตีฐานใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท)  จึงได้ขนานนามที่แห่งนี้ว่า ประตูวัว หรือสะพานมรณะ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ สะพานมรณะ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
โทรศัพท์ : 081-5965977
โทรสาร : 0 5523 3527
อีเมลล์ : phuh-055@hotmail.co.th