คลองปลากั้ง - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ข้อมูลทั่วไป

               หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขญ.4 (คลองปลากั้ง) ถัดไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีห่อดูสัตว์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าติดชายป่า เชิงสันเขากำแพง มีทิวทัศน์สวยงามมาก ในเวลาเย็นจะมีฝูงกระทิงออกหากินบริเวณใกล้ๆ สามารถชมจากหอดูสัตว์นี้ได้ชัดเจน ช่วงเวลาดูกระทิง 16.00 - 18.30 น.


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ หอดูสัตว์คลองปลากั้ง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โทรศัพท์ : 08 6092 6527, 08 6092 6529, 08 6092 6531
โทรสาร : 0 3735 6037
อีเมลล์ : ky_kynp@hotmail.com