ทุ่งเสม็ด - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง

ข้อมูลทั่วไป

              ทุ่งเสม็ด ห่างจากตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางหาดท้ายเหมือง มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร มีน้ำจืดขังอยู่เกือบตลอดปี ลักษณะคล้ายป่าพรุ แต่มีความหลากหลายของพืชพรรณไม่มากนัก ไม้เด่นที่พบคือ ต้นเสม็ดขาว ซึ่งขึ้นเป็นดงใหญ่ประมาณ 1,000 ไร่ สภาพดินเป็นทรายขาวละเอียด บริเวณนี้อาจพบนกได้หลายชนิด ทั้งนกประจำถิ่น เช่น เหยี่ยวแดง นกจาบคาหรือนกอพยพ เช่น เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ นกเด้าลมดง ฯลฯ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ทุ่งเสม็ด


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
โทร. : 0-7641-0360 , 0-7641-0361
อีเมล : lampi_np@hotmail.com