เฟืองยักษ์ - อุทยานแห่งชาติเขาลำปี - หาดท้ายเหมือง

ข้อมูลทั่วไป

        ซากเฟืองยักษ์ เป็นเอกลักษณ์ของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.๓ (ปาง) ถัดจากซากเรือขุดแร่โบราณจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่มีสภาพเป็นป่าชายหาด ป่าพรุ ป่าเสม็ดและป่าชายเลน โดยปลายทางของเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้เอง จะพบกับศาลาริมน้ำที่ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อน ชมทัศนียภาพที่สวยงามของคลองหินลาดที่มีน้ำไหลผ่านหล่อเลี้ยงชีวิตผืนป่าและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.๓ (ปาง) ยังเป็นเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพังงา คือ เขาหน้ายักษ์และทุ่งหญ้ากว้างที่ได้รับการขนานนามว่าทุ่งหญ้าสะวันนา 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ เฟืองยักษ์


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง
โทร. : 0-7641-0360 , 0-7641-0361
อีเมล : lampi_np@hotmail.com