รอยพระบาท - อุทยานแห่งชาติภูผายา

ข้อมูลทั่วไป

        รอยพระบาท มีลักษณะเป็นรอยเท้ามนุษย์ที่มีขนานใหญ่บนภูเขาหินทราย ชาวบ้าน เชื่อว่าเป็นผู้ทรงศีลที่มีอิทธิฤทธิ์ จึงให้ความเคารพศรัทธาขึ้นมากราบไว้บูชาอยู่เป็นประจำนอกจากรอยพระบาทแล้ว บริเวณใกล้เคียงยังพบหินแปลกตา รูปร่างแปลกๆ มากมาย สภาพภูมิทัศน์โดยรอบมีความโดดเด่นสวยงาม เพราะเป็นที่ราบบนสันเขา เหมาะ   สำหรับจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
          การเดินทางขึ้นสู่รอยพระบาทผาแดง สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ จักยานยนต์ รถจักรยาน หรือเดินเท้าเป็นระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร จากที่ทำการฯ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ รอยพระบาท


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผายา
เบอร์โทรศัพท์ : 0942968333
Fax : 042-24417