แหล่งโบราณคดีภูผายา - อุทยานแห่งชาติภูผายา

ข้อมูลทั่วไป

          แหล่งโบราณคดีภูผายา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านนาเจริญ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู บริเวณวัดภูผายาธรรมสถิต เป็นถ้ำที่ปรากฏภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ 2 ส่วน คือ ส่วนด้านล่าง พบกลุ่มภาพเขียนสีแดงเป็นลวดหลายเลขาคณิต ปรากฏเป็นภาพสัตว์ ภาพฝ่ามือ ส่วนด้านบนพบภาพเขียนสีแดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ภาพมนุษย์ ภาพสัตว์เลื่อยคลาน และภาพโครงสัตว์ขนาดใหญ่ มีอายุราว 2,000-3,000 ปี ซึ่งอายุใกล้เคียงกับภาพเขียนที่พบในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ และวนอุทยานภูหินจอมธาตุ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ แหล่งโบราณคดีภูผายา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผายา
เบอร์โทรศัพท์ : 0942968333
Fax : 042-24417