น้ำตกผาแตก - อุทยานแห่งชาติเขาแหลม

ข้อมูลทั่วไป

       น้ำตกผาแตกตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม อยู่บริเวณพื้นที่ป่าบ้านทิพุเย หมู่ 3 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกหินปูนที่สวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีจำนวน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงประมาณ 5 - 20 เมตร และเกือบทุกชั้นยังมีแอ่งน้ำสามารถเล่นน้ำได้ น้ำตกผาแตกอยู่ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาแหลม โดยจะมีถนนลาดยางเข้าไปถึงหมู่บ้านทิพุเย ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร (ใช้รถยนต์ของอุทยาน) และเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร จะถึงตัวน้ำตกผาแตก ซึ่งมีทางชักลากไม้เก่า และต้องนอนพักค้างแรม 1 คืน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกผาแตก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
โทรศัพท์ : 0 3454 6802 (VoIP), 0 3453 2099
โทรสาร : 0 3453 2099
อีเมล : khaolaem_np@hotmail.com