ตาดเลียงผา - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

       ตาดเลียงผา มีลักษณะเป็น โขดหิน ขนาดใหญ่มีความสูง ๑๑ เมตร ในฤดูฝนมีสายน้ำที่ไหลลดหลั่นกันมาจากโขดหินที่เกิดขึ้นจากน้ำซับตามธรรมชาติ สถานที่นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของเลียงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้สูญพันธุ์


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ตาดเลียงผา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 094 239 2498(ที่ทำการ), 086 066 4147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com