ก่องเบิก - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

        ก่องเบิก เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่สวยงาม และมีความสำคัญเกี่ยวข้องทางความเชื่อของชาวบ้านในตำบลแสงภา ว่าเป็นสถานที่จุดแรกที่ต้อง บอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาในการขึ้นไปสักการบูชาหิน ๔ ก้อน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ก่องเบิก


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 094 239 2498(ที่ทำการ), 086 066 4147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com