หินสี่ทิศ - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

            หินสี่ทิศ เป็นหินทรายขนาดใหญ่ มี ๔ ก้อน วางอยู่ในบริเวณเดียวกันในรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส เหมือนกับพิพัทธสีมาตามมุมโบสถ์ ๔ ด้าน ที่ปรากฏตามวัดวาอาราม เป็นที่น่าอัศจรรย์ บริเวณนี้ชาวบ้านตำบลแสงภาได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าป่าเจ้าเขา ที่เคารพนับถือมาสิงสถิต โดยกำหนดขึ้นไปทำพิธีทำบุญทุกๆ ๓ ปี


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ หินสี่ทิศ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 094 239 2498(ที่ทำการ), 086 066 4147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com