แหล่งภาพเขียนสีถ้ำสิงห์ - อุทยานแห่งชาติภูผายา

ข้อมูลทั่วไป

         แหล่งภาพเขียนสีถ้ำสิงห์ มีภาพเขียนสีที่ใช้สีแดงทั้งหมด เรียกว่า การสร้างภาพด้วยวิธีการลงสี (Pictograph) เช่น การวาด การระบายสี พ่น ประกอบด้วยภาพ 2 แบบ ได้แก่ ภาพรูปลักษณ์ (Figure) คือ ภาพที่มีรูปร่างแน่นอน บอกได้ว่าเป็นภาพอะไร เช่น ภาพสัตว์ ภาพมือ และภาพรูปลักษณ์ (Non figure) คือ ภาพที่มีรูปร่างไม่แน่นอน ลวดลายเรขาคณิต


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ แหล่งภาพเขียนสีถ้ำสิงห์

วาง


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผายา
เบอร์โทรศัพท์ : 0942968333
Fax : 042-24417