ตาดเสือ - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

        ตาดเสือ (พิกัด UTM ที่ ๔๗ Q ๐๗๐๖๗๕๕ E ๑๙๓๖๑๕๕ N) ตำนานแห่งเจ้าป่า ณ บริเวณแห่งนี้เคยเป็นที่อาศัยของเสือ มีลักษณะเป็นหน้าผากว้างสูง มีชะง่อนหินยื่นออกมา ในฤดูฝนมีสายน้ำไหลรินผ่านหน้าผา


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ตาดเสือ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 09-42392498(ที่ทำการ), 0860664147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com