หินก่วยหล่อ - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

         หินก่วยหล่อ เป็นหินทรายขนาดใหญ่ ตั้งอยู่กลางป่า ลักษณะคล้ายเห็ดดอกตูม ตั้งอยู่โดดเดี่ยวรอบ ๆ ก้อนหิน มีร่องหินคล้ายกับร่องน้ำเหมือนมีคน ไปทำไว้ ข้อเท็จจริงเป็นร่องน้ำเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ หินก่วยหล่อ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 094 239 2498(ที่ทำการ), 086 066 4147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com