แย้งตากแดด - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

          แย้งตากแดด “แย้ง” เป็นภาษาถิ่น หมายถึง หน้าผาสูง หรือลาดชัน “ตากแดด” หมายถึง บริเวณที่ถูกแสงแดดสาดส่องถึง รวมความแย้งตากแดด หมายถึงบริเวณหน้าผาสูง มีความลาดชัน แสงพระอาทิตย์สาดส่องถึงตลอดวัน บริเวณนี้อดีต เลียงผาชอบมานอนผึ่งแดดยามเช้า ปัจจุบันเป็นจุดแวะพักผ่อนขณะเดินทางบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่ภูตีนสวนทราย สามารถชมวิวทิวทัศน์ภูเขาใหญ่น้อยได้อย่างชัดเจน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ แย้งตากแดด


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 094 239 2498(ที่ทำการ), 086 066 4147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com