ภูแปลก - อุทยานแห่งชาติภูผายา

ข้อมูลทั่วไป

          ภูแปลก เป็นภูเขาสูงที่มีลักษณะแปลกตามชื่อที่ชาวบ้านเรียกขาน คือ เป็นภูเขาที่มีต้นสนสองใบขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งในป่าเต็งรังบริเวณที่สำรวจจะพบต้นสนสองใบ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ   “ภูแปลก” เนื่องจากคำว่า “แปลก” เป็นภาษาท้องถิ่นเลย แปลว่า “ต้นสน” ที่ภูแปลกแห่งเดียวในจังหวัดหนองบัวลำภูเท่านั้น อากาศเย็นสบาย ภูมิทัศบนภูเขามีความสวยงามท้าทายนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความตื่นเต้นในการพิชิตสันเขาภูแปลก ตั้งอยู่ที่บ้านสนามชัย ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ  ภูแปลก


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผายา
เบอร์โทรศัพท์ : 0942968333
Fax : 042-24417
อีเมล : thongchai.thp@gmail.com