ถ้ำเอราวัณ - อุทยานแห่งชาติภูผายา

ข้อมูลทั่วไป

            ถ้ำเอราวัณ (ภูรัง, ภูข้าว) เป็นถ้ำขนาดใหญ่ บนภูเขาหินปูนที่มีรูปร่างแปลกตา   ที่มีความสวยงามบนภูเขาสูงโดยจุดสูงสุดของถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 524 เมตร ปัจจุบันจังหวัดหนองบบัวลำภู ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด เพราะมีความโดนเด่นสวยงาม ภายในถ้ำเป็นห้องโถงขนาดใหญ่หลายห้อง มีหินงอกหินย้อยที่สวยงามเป็นที่ตื่นตาสำหรับผู้มาพบเห็น มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าชมภายในถ้ำ เช่น ทางเดินท้าวเป็นขันบันได ประมาณ 600 ขั้น มีระบบไฟส่องสว่างและเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในบริเวณถ้ำ อย่างเพียงพอ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทะลุถ้ำขึ้นสู่ยอดเขาเอราวัณได้ เพื่อชมทัศนียภาพบนที่สูงของจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดเลย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีตำนานนิยายพื้นบ้าน เรื่องนางผมหอม โดยถ้ำเอราวัณเป็นสถานที่ปากฎอยู่ในตำนานดังกล่าว   ในทุกเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดหนองบัวลำภู จะจัดงานประจำปีของจังหวัดให้ตรงระหว่างวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปีภายใต้ชื่องานว่า “เทศกาลขึ้นเขาสงน้ำพระเอราวัณ” โดยบริเวณปากถ้ำเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สำหรับกราบไหว้ของประชาชน และบริเวณปากถ้ำสามารถชมวิวได้อย่างสวยงาน ด้านหลังถ้ำทะลุมองไปเห็นภูรัง ภูข้าว ซึ่งเป็นภูเขาทอดยาวไปทางทิศเหนือรูปทรงแปลกตา


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ถ้ำเอราวัณ 


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูผายา
เบอร์โทรศัพท์ : 0942968333
Fax ; 042-24417
อีเมล : thongchai.thp@gmail.com