ภาพแกะสลักนูนต่ำ - อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ข้อมูลทั่วไป

          ภาพแกะสลักนูนต่ำ อยู่บริเวณผาอีมอแดง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ภาพแกะสลักที่อยู่บริเวณหน้าผามออีแดง ก็ไม่ต้องตกใจว่าจะต้องไปเรียนไต่หน้าผามาก่อนหรือเปล่า เพราะเขามีบันไดให้ไต่ลงไปชมได้โดยสะดวก แต่จะต้องค่อยๆ เดินเรียง 1-2 คนลงไป เพราะเป็นบันไดแคบๆ และระหว่างทางที่ลงไปจะเห็นมีคนเอาไม้ขนาดต่างๆ ไปค้ำยันตรงช่องหินของหน้าผา เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตยั่งยืน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพภาพแกะสลักนูนต่ำ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4582 6045
อีเมล : Wihan_np54@hotmail.com, Wihanmoedang@gmail.com