เสาธงชาติประวัติศาสตร์ - อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ข้อมูลทั่วไป

            เสาธงชาติไทย ตั้งอยู่บริเวณผาอีมอแดง ซึ่งเดิมเป็นเสาธงที่ตั้งอยู่บริเวณปราสาทเขาพระวิหารตั้งอยู่ด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นผืนป่าเขียวขจีได้ไกลสุดสายตา และจากจุดนี้ยังสามารถมองเห็นปราสาทเขาพระวิหารได้อีกด้วย 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพเสาธงชาติประวัติศาสตร์

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4582 6045
อีเมล : Wihan_np54@hotmail.com, Wihanmoedang@gmail.com