น้ำตกถ้ำขุนศรี - อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ข้อมูลทั่วไป

         น้ำตกถ้ำขุนศรี เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยตามี อยู่เหนือถ้ำขุนศรีขึ้นไป สูง 3 ชั้น ทางด้านทิศตะวันตกของสระตราวใกล้เส้นทางเดินสู่ปราสาทเขาพระวิหารนฤดูฝน จะมีน้ำไหลลงมาในปริมาณมาก แผ่เป็นม่านอย่างสวยงาม แต่ในฤดูแล้งจะไม่มีน้ำ ส่วนถ้ำขุนศรีภายในถ้ำกว้างขวาง สามารถจุคนได้มาก ในฤดูฝน จะมีน้ำไหลลงมาในปริมาณมาก แผ่เป็นม่านอย่างสวยงาม แต่ในฤดูแล้งจะไม่มีน้ำ 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพน้ำตกถ้ำขุนศรี

  

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4582 6045
อีเมล : Wihan_np54@hotmail.com, Wihanmoedang@gmail.com