สระตราว - อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

ข้อมูลทั่วไป

              สระตราว หรือ ห้วยตราว อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร เป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่ มีน้ำตลอดทั้งปี บริเวณโดยรอบเป็นลานหินทราย มีร่องรอยการตัดหินเพื่อนำไปสร้างปราสาทเขาพระวิหาร
             สระตราวจะรองรับสายน้ำที่ไหลผ่านถ้ำใต้เพิงหินลงสู่บริเวณที่ลุ่มต่ำซึ่งมีแนวหินซ้อนกันเป็นขอบเขื่อนกั้นสายน้ำให้ไหลไปตามที่ต้องการ (สร้างด้วยท่อนหินทรายซึ่งตัดมาจากแหล่งตัดหินมาวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ)  มีผู้สันนิษฐานว่าที่ลุ่มตรงนี้ คือ บารายหรือแหล่งเก็บน้ำของขอม ซึ่งปัจจุบันได้มีการบูรณะและทำความสะอาดให้สามารถเก็บกักน้ำและนำมาใช้อุปโภคบริการแก่เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยี่ยมชม ณ บริเวณผามออีแดง และปราสาทเขาพระวิหาร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพสระตราว

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 4582 6045
อีเมล : Wihan_np54@hotmail.com, Wihanmoedang@gmail.com