น้ำตกแก่งสุข - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

          น้ำตกแก่งสุข เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ภร 1 (ห้วยทรายขาว) เป็นน้ำตกจากห้วยทรายขาวที่มีขนาดเล็ก แต่มีสายลำน้ำค่อนข้างยาวมาพอที่จะลงไปเล่นน้ำได้ บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ให้ร่มน้อย


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกแก่งสุข


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com