ลานหินแตก - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

           ลานหินแตกเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดลานหินปุ่ม ลานหินแตก และซันแครก ซึ่งมีความแปลกตา  


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ลานหินแตก


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com