ลานสาวเอ้ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

         ลานสาวเอ้ ลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้าง สลับกับป่าเต็งรัง เป็นจุดที่สามารถชมทัศนียภาพได้กว้างไกลของพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือได้ อีกด้วย บริเวณนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูเรือได้จัดสร้างศาลาพักผ่อนไว้ให้นักท่อง เที่ยวสามารถพักชมวิวเมื่อเวลาเดินมาถึงบริเวณลานสาวเอ้


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ลานสาวเอ้


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com