ผาหญ้าไผ่ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

        ผาหญ้าไผ่ เป็นผาชมวิวที่ตั้งอยู่ในทางด้านทิศเหนืออยู่ใกลกับยอดภูเรือห่างกันประมาณ 200 เมตร บริเวณหน้าผาเป็นลานกว้างประมาณ 5 เมตร มุมมองด้านหน้าไม่เปิดกว้างมากนัก ทิซทัศน์เบื้องหน้าเป็นแนวเทือกเขาน้อยใหญ่ทางด้านทิศเหนือ รวมทั้งยังสามารถมองไปยังยอดเขาภูกุได้อีกด้วย เนื่องจากผาหญ้าไผ่จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของยอดภูเรือ ดังนั้นจึงเป็นที่ชมดวงอาทิตย์ตกดินบริเวณหนึ่ง


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ผาหญ้าไผ่


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com