จุดชมทิวทัศน์เดโช - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

         จุดชมทิวทัศน์เดโช อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงาม สามารถมองเห็นภูต่างๆ ที่อยู่โดยรอบอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ อาทิ ภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่ง โดยจุดชมทิวทัศน์เดโชอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ 500 เมตร


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ จุดชมทิวทัศน์เดโช


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com