สวนหินสระสวรรค์ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

        สวนหินสระสวรรค์เป็นแอ่งพื้นที่ชุ่มน้ำอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้จากจุดชมวิวยอดภูเรือประมาณ 500 เมตร เป็นพื้นที่ราบบริเวณรอยสัมผัสของหมวดหินภูพานกับหมวดหินโคกกรวด มีน้ำซึมซับและเป็นต้นลำธารที่ไหลลงไปยังห้วยลึก ถูกปกคลุมด้วยหญ้าไผ่


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ สวนหินสระสวรรค์


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com