หินเต่า - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

          หินเต่า เป็นหินที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายเต่า หันหัวไปทางด้านทิศตะวันตก โดยตั้งอยู่บริเวณริมถนน ทางขึ้นยอดภูเรือห่างจากด่านตรวจที่ 2 (ยอดภูเรือ) ประมาณ 1 กิโลเมตร เกิดการกัดกร่อนหินทรายหยาบเนื้อสีน้ำตาลแดง วางอยู่บนหินกรวดมนสีน้ำตาลเทาซึ่งมีวัสดุเชื่อมประสานเม็ดกรวดและเม็ดทราย ถูกชะล้างกัดกร่อนได้ง่ายกว่าจึงมีลักษณะเว้าเข้าไป หินเต่าจัดอยู่ในหมวดหินภูพาน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ หินเต่า


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com