ลานกางเต๊นท์ภูสน - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

      ลานกางเต๊นท์ภูสน คืออีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติภูเรือ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของบศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ 2 (ภูสน) โดยเฉพาะบริเวณลานกางเต็นท์ภูสนนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมพระอาทิตย์ตกสำหรับนักท่องเที่ยว มีห้องน้ำ ห้องสุขา ลานจอดรถ ร้านอาหาร ไว้บริการ จุได้ประมาณ 1000 คน 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ลานกางเต๊นท์ภูสน


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com