ลาดเหมือดแอ - อุทยานแห่งชาติภูเรือ

ข้อมูลทั่วไป

        ลาดเหมือดแอ ลักษณะทางธรณีเป็นแผ่นหน้าระนาบของชั้นหินที่มีการลาดเทต่ำมีมุมเท ประมาณ 5-10 องศา ที่ระดับความสูงประมาณ 880 เมตรจากระดับน้ำทะเล อยู่ในหมวดหินโคกกรวดพื้นที่บริเวณนี้จะพบบ่อรูปหม้อ (Pot hole) แผ่กระจายใหญ่บ้างเล็กบ้างขนาดน้อยกว่า 1 เซนติเมตร ถึงมากกว่า 1 เมตร โดยธรรมชาติเกิดจากการกัดกร่อนของเม็ดหินทราย เม็ดกรวด หมุนเวียนในหลุมโพรงขณะที่มีน้ำหลากจนขนาดขยายขึ้นตามกาลเวลา


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ลาดเหมือดแอ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
โทรศัพท์ : 0 4280 1716, 0 8850 95299
โทรสาร : 0 4289 9320
อีเมลล์ : phuruea_np@hotmail.com, phurua1@hotmail.com