น้ำตกธารทอง - อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

ข้อมูลทั่วไป

            น้ำตกธารทอง อยู่ในพื้นที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 7 ชั้น ใช้เวลาเดินทางจากที่ทำการอุทยานฯ ถึงชั้นแรกของน้ำตกประมาณ 25 นาทีเท่านั้น


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกธารทอง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์
โทรศัพท์ 0 3454 7020 (VoIP)
อีเมล: chaloemrat_np@hotmail.com