ภูวัด - อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

ข้อมูลทั่วไป

        ภูวัด เป็นภูเขาสูงประมาณ 367 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ต่อจากลาน ภูผาแต้ม ออกไปทางทิศเหนือ 500 เมตร เป็นบริเวณที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ เหมาะสำหรับนั่งเล่นและพักผ่อน ลานหินบนภูวัดจะมีดอกไม้ออกดอกในช่วงปลายฤดูฝน เช่น เอนอ้า กระดุมเงิน ดุสิตา สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านในท้องถิ่น ในวันสงกรานต์และวันสำคัญทางศาสนา โดยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาบูชาพระพุทธรูป มีชาวบ้านมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก       


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพภูวัด

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
โทรศัพท์ : 0 4262 0615
อีเมล : phusadokbua@hotmail.com