ภูผาแต้ม - อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว

ข้อมูลทั่วไป

          ภูผาแต้ม ตั้งอยู่บ้านหนองแม็ก ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล เป็นภูเขาขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 336 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 500 เมตร เส้นทางลาดชัน ใต้บริเวณผาหินมีรูปภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่ามีอายุราว 3,000 - 4,000 ปี เป็นรูปรอยฝ่ามือสีแดงประทับไว้ อันอาจเป็นหลักฐานแสดงการมาถึงของผู้วาด และภาพทรงเลขาคณิตที่ยากจะตีความดูคล้ายแผนที่ที่วกวน ภาพเขียนเหล่านี้รวมอยู่กันเป็นกลุ่ม โดยแต่ละภาพจะใช้สีแดง ซึ่งคาดว่าได้มาจากสีของแร่ที่อยู่ในหินลูกรังแล้วนำมาบดผสมกับยางไม้จากนั้นจึงนำมาเขียนและนำฝ่ามือมาจุ่มสีหรือการประทับรอยฝ่ามือไว้บนเพิงผาหินนอกจาก นั้นบริเวณเหนือเพิงผา เป็นลานภูผาแต้มเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นจุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงาม โดยมองผ่านผาหินที่ยื่นออกไปในอากาศท้าทายทิวเขา จะเห็นเรือนยอดของป่าไม้เต็งรัง เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อที่อยู่เบื้องล่าง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามที่น่าชมอีกแห่งหนึ่งและเดินต่อไปอีกประมาณ 500 เมตร จะเป็นภูวัด ซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็กสูงประมาณ 367 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง อยู่ต่อจากลานภูผาแต้มออกไปทางทิศเหนือ เป็นบริเวณที่ร่มรื่นไปด้วยแมกไม้ เหมาะสำหรับนั่งเล่นและพักผ่อน ลานหินบนภูวัดจะมีดอกไม้ป่านามพระราชทาน ออกดอกในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว เช่น ดุสิตา สร้อยสุวรรณา มณีเทวา เอนอ้า กระดุมเงิน หยาดน้ำค้าง ฯลฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวบ้านในท้องถิ่น ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา คือการ เนา ในวันสงกรานต์และวันสำคัญทางศาสนาอื่น ๆ


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพภูผาแต้ม

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
โทรศัพท์ : 0 4262 0615
อีเมล : phusadokbua@hotmail.com