น้ำตกคิ้ง - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

       น้ำตกคิ้ง มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเล่นน้ำ อยู่ริมทางหลางหมายเลข 1268 (ต.แสงภา – ต.เหล่ากอหก) อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณน้ำตกคิ้ง ทางราชการได้ก่อสร้างเรือนประทับถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2534


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกคิ้ง


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 094 239 2498(ที่ทำการ), 086 066 4147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com