น้ำตกผาค้อ - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

            น้ำตกผาค้อ อยู่ในลำน้ำเหือง มีโขดหินขนาบสองข้างน้ำตก อยู่ใกล้น้ำตกตาดเหือง พื้นที่รอบน้ำตกมีต้นไม้ขึ้นปกคลุม บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 16 กิโลเมตร การเข้าไปเที่ยวชมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินำทาง


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกผาค้อ


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 094 239 2498(ที่ทำการ), 086 066 4147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com