น้ำตกตาดเหือง - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย

ข้อมูลทั่วไป

           น้ำตกตาดเหือง หรือ น้ำตกมิตรภาพไทย – ลาว อยู่ในลำน้ำเหือง เป็นแม่น้ำแบ่งเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี สภาพป่าบริเวณรอบๆ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม เหมาะสำหรับการพักผ่อน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 14 กิโลเมตร กำหนดเวลาให้เข้าไปเที่ยวชมระหว่าง 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกตาดเหือง


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
โทรศัพท์ : 094 239 2498(ที่ทำการ), 086 066 4147(หน่วยฯภูหัวฮ่อม)
อีเมล : phusuansai@hotmail.com