น้ำตกแม่กี - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ข้อมูลทั่วไป

           น้ำตกแม่กีเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีชั้นน้ำตก 6 ชั้น มีความสูงประมาณ 200 เมตร อยู่ห่างจากที่ทำงานอุทยานฯประมาณ 21 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าจากที่ทำการฯ ไปกลับ 3 วัน 2 คืน เส้นทางไม่ลำบากมาก มีจุดที่ต้องปีนป่ายเพียงเล็กน้อย สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ สลับกับดิบแล้ง 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกแม่กี


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
โทรศัพท์ : 055 766 027
โซนกำแพงเพชร : 090 579 291 (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
โซนนครสวรรค์ : 098 797 3197 (หน่วยแม่เรวา)
อีเมล : maewong_np@hotmail.com