น้ำตกแม่รีวา - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ข้อมูลทั่วไป

           น้ำตกแม่รีวา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ใช้เวลาเดินเท้าจากแคมป์แม่กระสา ไปกลับระยะทาง 8 กิโลเมตร เส้นทางไม่ลำบากมาก มีจุดที่ต้องปีนป่ายเพียงเล็กน้อย สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ สลับกับดิบแล้ง


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ น้ำตกแม่รีวา


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
โทรศัพท์ : 055 766 027
โซนกำแพงเพชร : 090 579 291 (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
โซนนครสวรรค์ : 098 797 3197 (หน่วยแม่เรวา)
อีเมล : maewong_np@hotmail.com