ยอดเขาโมโกจู - อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ข้อมูลทั่วไป

           ยอดเขาโมโกจู เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ “โมโกจู” เป็นภาษากระเหรี่ยง แปลว่า “คล้ายว่าฝนจะตก” ยอดเขานี้ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกตลอดเวลา ในการเดินทางเพื่อพิชิตยอดเขาโมโกจูต้องใช้เวลาเดินเท้าจากที่ทำการฯ ไป-กลับ 4 คืน 5 วัน ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร 


ตำแหน่งที่ตั้ง

คลิก


ภาพ ยอดเขาโมโกจู


สอบถามเพิ่มเติม

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
โทรศัพท์ : 055 766 027
โซนกำแพงเพชร : 090 579 291 (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์)
โซนนครสวรรค์ : 098 797 3197 (หน่วยแม่เรวา)
อีเมล : maewong_np@hotmail.com